KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

11 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ustronie Morskie - unieważnienie

65 KBPobierzPodgląd pliku

11 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ustronie Morskie - Informacja z otwarcia ofert - art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

46 KBPobierzPodgląd pliku

11 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ustronie Morskie - sprostowanie do odpowiedzi na pytania (20.12.2017)

66 KBPobierzPodgląd pliku

11 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ustronie Morskie - odpowiedzi na pytania (18.12.2017)

518 KBPobierzPodgląd pliku

11 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ustronie Morskie - Instrukcja wypełniania JEDZ - załącznik nr 8

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

11 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ustronie Morskie - SIWZ

183 KBPobierzPodgląd pliku

11 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ustronie Morskie - Ogłoszenie o zamówieniu

132 KBPobierzPodgląd pliku

10 - Budowa ul. Liliowej, ul. Kwiatowej oraz ul. Wczasowej w Sianożętach - Etap I - wybór najkorzystniejszej oferty

98 KBPobierzPodgląd pliku

10 - Budowa ul. Liliowej, ul. Kwiatowej oraz ul. Wczasowej w Sianożętach - Etap I - Informacja z otwarcia ofert - art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

65 KBPobierzPodgląd pliku

10 - Budowa ul. Liliowej, ul. Kwiatowej oraz ul. Wczasowej w Sianożętach - Etap I - odpowiedź na pytanie

54 KBPobierzPodgląd pliku

10 - Budowa ul. Liliowej, ul. Kwiatowej oraz ul. Wczasowej w Sianożętach - Etap I - załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa

9.8 MBPobierzPodgląd pliku

10 - Budowa ul. Liliowej, ul. Kwiatowej oraz ul. Wczasowej w Sianożętach - Etap I - SIWZ

130 KBPobierzPodgląd pliku

10 - Budowa ul. Liliowej, ul. Kwiatowej oraz ul. Wczasowej w Sianożętach - Etap I - Ogłoszenie o zamówieniu

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

9 - Przebudowa ul. Bogusława XIV w Ustroniu Morskim - wybór najkorzystniejszej oferty

100 KBPobierzPodgląd pliku

9 - Przebudowa ul. Bogusława XIV w Ustroniu Morskim - Informacja z otwarcia ofert - art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

64 KBPobierzPodgląd pliku

9 - Przebudowa ul. Bogusława XIV w Ustroniu Morskim - załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

9 - Przebudowa ul. Bogusława XIV w Ustroniu Morskim - SIWZ

130 KBPobierzPodgląd pliku

9 - Przebudowa ul. Bogusława XIV w Ustroniu Morskim - Ogłoszenie o zamówieniu

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

8 - Budowa ul. Liliowej, ul. Kwiatowej oraz ul. Wczasowej w Sianożętach - Etap I - unieważnienie

48 KBPobierzPodgląd pliku

8 - Budowa ul. Liliowej, ul. Kwiatowej oraz ul. Wczasowej w Sianożętach - Etap I - Informacja z otwarcia ofert - art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

38 KBPobierzPodgląd pliku

8 - Budowa ul. Liliowej, ul. Kwiatowej oraz ul. Wczasowej w Sianożętach - Etap I - załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa

9.8 MBPobierzPodgląd pliku

8 - Budowa ul. Liliowej, ul. Kwiatowej oraz ul. Wczasowej w Sianożętach - Etap I - SIWZ

129 KBPobierzPodgląd pliku

8 - Budowa ul. Liliowej, ul. Kwiatowej oraz ul. Wczasowej w Sianożętach - Etap I - Ogłoszenie o zamówieniu

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

7 - Przebudowa ul. Bogusława XIV w Ustroniu Morskim - unieważnienie

48 KBPobierzPodgląd pliku

7 - Przebudowa ul. Bogusława XIV w Ustroniu Morskim - Informacja z otwarcia ofert - art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

37 KBPobierzPodgląd pliku

7 - Przebudowa ul. Bogusława XIV w Ustroniu Morskim - załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

7 - Przebudowa ul. Bogusława XIV w Ustroniu Morskim - SIWZ

130 KBPobierzPodgląd pliku

7 - Przebudowa ul. Bogusława XIV w Ustroniu Morskim - Ogłoszenie o zamówieniu

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

6 - Przebudowa drogi w miejscowości Grąbnica na dz. nr 549 obręb Ustronie Morskie - wybór najkorzystniejszej oferty

78 KBPobierzPodgląd pliku

6 - Przebudowa drogi w miejscowości Grąbnica na dz. nr 549 obręb Ustronie Morskie - Informacja z otwarcia ofert - art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

50 KBPobierzPodgląd pliku

6 - Przebudowa drogi w miejscowości Grąbnica na dz. nr 549 obręb Ustronie Morskie - Informacja

20 KBPobierzPodgląd pliku

6 - Przebudowa drogi w miejscowości Grąbnica na dz. nr 549 obręb Ustronie Morskie - odpowiedź na pytania

50 KBPobierzPodgląd pliku

6 - Przebudowa drogi w miejscowości Grąbnica na dz. nr 549 obręb Ustronie Morskie - załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa

2.7 MBPobierzPodgląd pliku

6 - Przebudowa drogi w miejscowości Grąbnica na dz. nr 549 obręb Ustronie Morskie - SIWZ

134 KBPobierzPodgląd pliku

6 - Przebudowa drogi w miejscowości Grąbnica na dz. nr 549 obręb Ustronie Morskie - ogłoszenie

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

5 - Przebudowa drogi w miejscowości Grąbnica na dz. nr 549 obręb Ustronie Morskie - unieważnienie

47 KBPobierzPodgląd pliku

5 - Przebudowa drogi w miejscowości Grąbnica na dz. nr 549 obręb Ustronie Morskie - Informacja z otwarcia ofert - art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

38 KBPobierzPodgląd pliku

5 - Przebudowa drogi w miejscowości Grąbnica na dz. nr 549 obręb Ustronie Morskie - załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

5 - Przebudowa drogi w miejscowości Grąbnica na dz. nr 549 obręb Ustronie Morskie - SIWZ

133 KBPobierzPodgląd pliku

5 - Przebudowa drogi w miejscowości Grąbnica na dz. nr 549 obręb Ustronie Morskie - Ogłoszenie o zamówieniu

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

4 - Budowa miejsc postojowych w Ustroniu Morskim - Wybór najkorzystniejszej oferty - część I i II

149 KBPobierzPodgląd pliku

4 - Budowa miejsc postojowych w Ustroniu Morskim - Informacja z otwarcia ofert - art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

89 KBPobierzPodgląd pliku

4 - Budowa miejsc postojowych w Ustroniu Morskim - odpowiedź na pytania 18.05.2017 r.

88 KBPobierzPodgląd pliku

4 - Budowa miejsc postojowych w Ustroniu Morskim - załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

4 - Budowa miejsc postojowych w Ustroniu Morskim - SIWZ

126 KBPobierzPodgląd pliku

4 - Budowa miejsc postojowych w Ustroniu Morskim - ogłoszenie o zamówieniu

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

3 - Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ustronie Morskie - Wybór najkorzystniejszej oferty

72 KBPobierzPodgląd pliku

3 - Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ustronie Morskie - Informacja z otwarcia ofert - art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

47 KBPobierzPodgląd pliku

3 - Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ustronie Morskie - odpowiedź na pytania 03.04.2017 r.

81 KBPobierzPodgląd pliku

3 - Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ustronie Morskie - SIWZ

113 KBPobierzPodgląd pliku

3 - Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ustronie Morskie - Ogłoszenie o zamówieniu

751 KBPobierzPodgląd pliku

2 - Przebudowa ul. Okrzei w Ustroniu Morskim – II etap - Wybór najkorzystniejszej oferty

85 KBPobierzPodgląd pliku

2 - Przebudowa ul. Okrzei w Ustroniu Morskim – II etap - Informacja z otwarcia ofert - art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

54 KBPobierzPodgląd pliku

2 - Przebudowa ul. Okrzei w Ustroniu Morskim – II etap - Odpowiedź na pytanie

56 KBPobierzPodgląd pliku

2 - Przebudowa ul. Okrzei w Ustroniu Morskim – II etap - załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

2 - Przebudowa ul. Okrzei w Ustroniu Morskim – II etap - SIWZ

125 KBPobierzPodgląd pliku

2 - Przebudowa ul. Okrzei w Ustroniu Morskim – II etap - Ogłoszenie o zamówieniu

836 KBPobierzPodgląd pliku

1 - wybór oferty - Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Ustronie Morskie na lata 2017-2023

62 KBPobierzPodgląd pliku

1 - zapytanie ofertowe - Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Ustronie Morskie na lata 2017-2023

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017

115 KBPobierzPodgląd pliku