KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

11 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ustronie Morskie - unieważnienie

65 KBPobierz

11 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ustronie Morskie - Informacja z otwarcia ofert - art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

46 KBPobierz

11 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ustronie Morskie - sprostowanie do odpowiedzi na pytania (20.12.2017)

66 KBPobierz

11 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ustronie Morskie - odpowiedzi na pytania (18.12.2017)

518 KBPobierz

11 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ustronie Morskie - Instrukcja wypełniania JEDZ - załącznik nr 8

1.1 MBPobierz

11 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ustronie Morskie - SIWZ

183 KBPobierz

11 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ustronie Morskie - Ogłoszenie o zamówieniu

132 KBPobierz

10 - Budowa ul. Liliowej, ul. Kwiatowej oraz ul. Wczasowej w Sianożętach - Etap I - wybór najkorzystniejszej oferty

98 KBPobierz

10 - Budowa ul. Liliowej, ul. Kwiatowej oraz ul. Wczasowej w Sianożętach - Etap I - Informacja z otwarcia ofert - art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

65 KBPobierz

10 - Budowa ul. Liliowej, ul. Kwiatowej oraz ul. Wczasowej w Sianożętach - Etap I - odpowiedź na pytanie

54 KBPobierz

10 - Budowa ul. Liliowej, ul. Kwiatowej oraz ul. Wczasowej w Sianożętach - Etap I - załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa

9.8 MBPobierz

10 - Budowa ul. Liliowej, ul. Kwiatowej oraz ul. Wczasowej w Sianożętach - Etap I - SIWZ

130 KBPobierz

10 - Budowa ul. Liliowej, ul. Kwiatowej oraz ul. Wczasowej w Sianożętach - Etap I - Ogłoszenie o zamówieniu

1.1 MBPobierz

9 - Przebudowa ul. Bogusława XIV w Ustroniu Morskim - wybór najkorzystniejszej oferty

100 KBPobierz

9 - Przebudowa ul. Bogusława XIV w Ustroniu Morskim - Informacja z otwarcia ofert - art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

64 KBPobierz

9 - Przebudowa ul. Bogusława XIV w Ustroniu Morskim - załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa

1.5 MBPobierz

9 - Przebudowa ul. Bogusława XIV w Ustroniu Morskim - SIWZ

130 KBPobierz

9 - Przebudowa ul. Bogusława XIV w Ustroniu Morskim - Ogłoszenie o zamówieniu

1.1 MBPobierz

8 - Budowa ul. Liliowej, ul. Kwiatowej oraz ul. Wczasowej w Sianożętach - Etap I - unieważnienie

48 KBPobierz

8 - Budowa ul. Liliowej, ul. Kwiatowej oraz ul. Wczasowej w Sianożętach - Etap I - Informacja z otwarcia ofert - art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

38 KBPobierz

8 - Budowa ul. Liliowej, ul. Kwiatowej oraz ul. Wczasowej w Sianożętach - Etap I - załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa

9.8 MBPobierz

8 - Budowa ul. Liliowej, ul. Kwiatowej oraz ul. Wczasowej w Sianożętach - Etap I - SIWZ

129 KBPobierz

8 - Budowa ul. Liliowej, ul. Kwiatowej oraz ul. Wczasowej w Sianożętach - Etap I - Ogłoszenie o zamówieniu

1.2 MBPobierz

7 - Przebudowa ul. Bogusława XIV w Ustroniu Morskim - unieważnienie

48 KBPobierz

7 - Przebudowa ul. Bogusława XIV w Ustroniu Morskim - Informacja z otwarcia ofert - art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

37 KBPobierz

7 - Przebudowa ul. Bogusława XIV w Ustroniu Morskim - załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa

1.5 MBPobierz

7 - Przebudowa ul. Bogusława XIV w Ustroniu Morskim - SIWZ

130 KBPobierz

7 - Przebudowa ul. Bogusława XIV w Ustroniu Morskim - Ogłoszenie o zamówieniu

1.2 MBPobierz

6 - Przebudowa drogi w miejscowości Grąbnica na dz. nr 549 obręb Ustronie Morskie - wybór najkorzystniejszej oferty

78 KBPobierz

6 - Przebudowa drogi w miejscowości Grąbnica na dz. nr 549 obręb Ustronie Morskie - Informacja z otwarcia ofert - art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

50 KBPobierz

6 - Przebudowa drogi w miejscowości Grąbnica na dz. nr 549 obręb Ustronie Morskie - Informacja

20 KBPobierz

6 - Przebudowa drogi w miejscowości Grąbnica na dz. nr 549 obręb Ustronie Morskie - odpowiedź na pytania

50 KBPobierz

6 - Przebudowa drogi w miejscowości Grąbnica na dz. nr 549 obręb Ustronie Morskie - załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa

2.7 MBPobierz

6 - Przebudowa drogi w miejscowości Grąbnica na dz. nr 549 obręb Ustronie Morskie - SIWZ

134 KBPobierz

6 - Przebudowa drogi w miejscowości Grąbnica na dz. nr 549 obręb Ustronie Morskie - ogłoszenie

1.1 MBPobierz

5 - Przebudowa drogi w miejscowości Grąbnica na dz. nr 549 obręb Ustronie Morskie - unieważnienie

47 KBPobierz

5 - Przebudowa drogi w miejscowości Grąbnica na dz. nr 549 obręb Ustronie Morskie - Informacja z otwarcia ofert - art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

38 KBPobierz

5 - Przebudowa drogi w miejscowości Grąbnica na dz. nr 549 obręb Ustronie Morskie - załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa

2.4 MBPobierz

5 - Przebudowa drogi w miejscowości Grąbnica na dz. nr 549 obręb Ustronie Morskie - SIWZ

133 KBPobierz

5 - Przebudowa drogi w miejscowości Grąbnica na dz. nr 549 obręb Ustronie Morskie - Ogłoszenie o zamówieniu

1.1 MBPobierz

4 - Budowa miejsc postojowych w Ustroniu Morskim - Wybór najkorzystniejszej oferty - część I i II

149 KBPobierz

4 - Budowa miejsc postojowych w Ustroniu Morskim - Informacja z otwarcia ofert - art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

89 KBPobierz

4 - Budowa miejsc postojowych w Ustroniu Morskim - odpowiedź na pytania 18.05.2017 r.

88 KBPobierz

4 - Budowa miejsc postojowych w Ustroniu Morskim - załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa

1.3 MBPobierz

4 - Budowa miejsc postojowych w Ustroniu Morskim - SIWZ

126 KBPobierz

4 - Budowa miejsc postojowych w Ustroniu Morskim - ogłoszenie o zamówieniu

1.2 MBPobierz

3 - Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ustronie Morskie - Wybór najkorzystniejszej oferty

72 KBPobierz

3 - Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ustronie Morskie - Informacja z otwarcia ofert - art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

47 KBPobierz

3 - Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ustronie Morskie - odpowiedź na pytania 03.04.2017 r.

81 KBPobierz

3 - Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ustronie Morskie - SIWZ

113 KBPobierz

3 - Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ustronie Morskie - Ogłoszenie o zamówieniu

751 KBPobierz

2 - Przebudowa ul. Okrzei w Ustroniu Morskim – II etap - Wybór najkorzystniejszej oferty

85 KBPobierz

2 - Przebudowa ul. Okrzei w Ustroniu Morskim – II etap - Informacja z otwarcia ofert - art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

54 KBPobierz

2 - Przebudowa ul. Okrzei w Ustroniu Morskim – II etap - Odpowiedź na pytanie

56 KBPobierz

2 - Przebudowa ul. Okrzei w Ustroniu Morskim – II etap - załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa

1.8 MBPobierz

2 - Przebudowa ul. Okrzei w Ustroniu Morskim – II etap - SIWZ

125 KBPobierz

2 - Przebudowa ul. Okrzei w Ustroniu Morskim – II etap - Ogłoszenie o zamówieniu

836 KBPobierz

1 - wybór oferty - Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Ustronie Morskie na lata 2017-2023

62 KBPobierz

1 - zapytanie ofertowe - Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Ustronie Morskie na lata 2017-2023

1.0 MBPobierz

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017

115 KBPobierz