KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Protokół

866 KBPobierz

Nr 260 - sprawozdania finansowe UG

162 KBPobierz

Nr 261 - sprawozdania finansowe GOK i Biblioteka

1.5 MBPobierz

Nr 262 - absolutorium

91 KBPobierz

Nr 263 - zmiany w budżecie

1.6 MBPobierz

Nr 264 - zmiany WPF

0.9 MBPobierz

Nr 265 - MPZP Ustronie Centrum

32 MBPobierz

Nr 266 - nieruchomości w dzierżawę

170 KBPobierz

Nr 267 - zmiany SUiKZP

520 KBPobierz

Nr 268 - Lokalny Program Rewitalizacji

15.4 MBPobierz

Nr 269 - Strategia Rozwoju 2016-2020

175 KBPobierz