KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

13 - zakup energii elektrycznej - wybór oferty

43 KBPobierz

13 - zakup energii elektrycznej - otwarcie ofert

47 KBPobierz

13 - zakup energii elektrycznej - odpowiedzi

283 KBPobierz

13 - zakup energii elektrycznej - projekt umowy

132 KBPobierz

13 - zakup energii elektrycznej - zał. nr 6

27 KBPobierz

13 - zakup energii elektrycznej - SIWZ

319 KBPobierz

13 - zakup energii elektrycznej - ogłoszenie

1.0 MBPobierz

12 - zakup energii elektrycznej - unieważnienie

71 KBPobierz

12 - zakup energii elektrycznej - otwarcie ofert

38 KBPobierz

12 - zakup energii elektrycznej - zmiana SIWZ

141 KBPobierz

12 - zakup energii elektrycznej - odpowiedzi

116 KBPobierz

12 - zakup energii elektrycznej - projekt umowy

0.9 MBPobierz

12 - zakup energii elektrycznej - zał. nr 6

27 KBPobierz

12 - zakup energii elektrycznej - SIWZ

318 KBPobierz

12 - zakup energii elektrycznej - ogłoszenie

1.0 MBPobierz

11 - Przebudowa ul. Ku Słońcu oraz drogi w miejscowości Kukinka - wybór oferty

71 KBPobierz

11 - Przebudowa ul. Ku Słońcu oraz drogi w miejscowości Kukinka - otwarcie ofert

47 KBPobierz

11 - Przebudowa ul. Ku Słońcu oraz drogi w miejscowości Kukinka - odpowiedzi - 26.09.2018

220 KBPobierz

11 - Przebudowa ul. Ku Słońcu oraz drogi w miejscowości Kukinka - uzupełnienie SST - 26.09.2018

668 KBPobierz

11 - Przebudowa ul. Ku Słońcu oraz drogi w miejscowości Kukinka - zmiana SIWZ - 26.09.2018

562 KBPobierz

11 - Przebudowa ul. Ku Słońcu oraz drogi w miejscowości Kukinka - zmiana ogłoszenia 26.09.2018

758 KBPobierz

11 - Przebudowa ul. Ku Słońcu oraz drogi w miejscowości Kukinka - zmiana SIWZ

223 KBPobierz

11 - Przebudowa ul. Ku Słońcu oraz drogi w miejscowości Kukinka - zmiana ogłoszenia

238 KBPobierz

11 - Przebudowa ul. Ku Słońcu oraz drogi w miejscowości Kukinka - załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa

25 MBPobierz

11 - Przebudowa ul. Ku Słońcu oraz drogi w miejscowości Kukinka - SIWZ

138 KBPobierz

11 - Przebudowa ul. Ku Słońcu oraz drogi w miejscowości Kukinka - ogłoszenie

1.3 MBPobierz

10 - Przebudowa drogi na działkach nr 560/2 i 139/5 obręb Gwizd - wybór najkorzystniejszej oferty

75 KBPobierz

10 - Przebudowa drogi na działkach nr 560/2 i 139/5 obręb Gwizd - otwarcie ofert

152 KBPobierz

10 - Przebudowa drogi na działkach nr 560/2 i 139/5 obręb Gwizd - odpowiedzi z dnia 05.09.2018

392 KBPobierz

10 - Przebudowa drogi na działkach nr 560/2 i 139/5 obręb Gwizd - załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa

13.7 MBPobierz

10 - Przebudowa drogi na działkach nr 560/2 i 139/5 obręb Gwizd - SIWZ

138 KBPobierz

10 - Przebudowa drogi na działkach nr 560/2 i 139/5 obręb Gwizd - ogłoszenie

1.5 MBPobierz

9 - Przebudowa drogi ul. Górnej w Ustroniu Morskim – szereg nr 10 - wybór najkorzystniejszej oferty

88 KBPobierz

9 - Przebudowa drogi ul. Górnej w Ustroniu Morskim – szereg nr 10 - otwarcie ofert

207 KBPobierz

9 - Przebudowa drogi ul. Górnej w Ustroniu Morskim – szereg nr 10 - odpowiedzi na pytania (3.09)

102 KBPobierz

9 - Przebudowa drogi ul. Górnej w Ustroniu Morskim – szereg nr 10 - załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa

91 MBPobierz

9 - Przebudowa drogi ul. Górnej w Ustroniu Morskim – szereg nr 10 - SIWZ

133 KBPobierz

9 - Przebudowa drogi ul. Górnej w Ustroniu Morskim – szereg nr 10 - ogłoszenie

1.1 MBPobierz

8 - Budowa dwóch placów zabaw na terenie Gminy Ustronie Morskie - wybór najkorzystniejszej oferty

69 KBPobierz

8 - Budowa dwóch placów zabaw na terenie Gminy Ustronie Morskie - otwarcie ofert

159 KBPobierz

8 - Budowa dwóch placów zabaw na terenie Gminy Ustronie Morskie - odpowiedzi na pytania (3.09)

90 KBPobierz

8 - Budowa dwóch placów zabaw na terenie Gminy Ustronie Morskie - załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa

9.3 MBPobierz

8 - Budowa dwóch placów zabaw na terenie Gminy Ustronie Morskie - SIWZ

140 KBPobierz

8 - Budowa dwóch placów zabaw na terenie Gminy Ustronie Morskie - ogłoszenie

1.4 MBPobierz

7 - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - wybór najkorzystniejszej oferty

87 KBPobierz

7 - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - informacja z otwarcia ofert

158 KBPobierz

7 - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - SIWZ

136 KBPobierz

7 - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - ogłoszenie

1.0 MBPobierz

6 - Przebudowa ul. Krótkiej w Ustroniu Morskim - Wybór najkorzystniejszej oferty

100 KBPobierz

6 - Przebudowa ul. Krótkiej w Ustroniu Morskim - Informacja z otwarcia ofert - art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

56 KBPobierz

6 - Przebudowa ul. Krótkiej w Ustroniu Morskim - SIWZ - zmodyfikowana część I SIWZ z dodanym rozdziałem XXIV oraz ze zmienionym formularzem oferty - aktualizacja z dnia 04-06-2018 r.

132 KBPobierz

6 - Przebudowa ul. Krótkiej w Ustroniu Morskim - załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa

45 MBPobierz

6 - Przebudowa ul. Krótkiej w Ustroniu Morskim - SIWZ

128 KBPobierz

6 - Przebudowa ul. Krótkiej w Ustroniu Morskim - Ogłoszenie o zamówieniu

1.1 MBPobierz

5 - Budowa ul. Łąkowej w Ustroniu Morskim - Wybór najkorzystniejszej oferty

78 KBPobierz

5 - Budowa ul. Łąkowej w Ustroniu Morskim - Informacja z otwarcia ofert - art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

49 KBPobierz

5 - Budowa ul. Łąkowej w Ustroniu Morskim - załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa

10.4 MBPobierz

5 - Budowa ul. Łąkowej w Ustroniu Morskim - SIWZ

128 KBPobierz

5 - Budowa ul. Łąkowej w Ustroniu Morskim - Ogłoszenie o zamówieniu

1.2 MBPobierz

4 - Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ustronie Morskie - Wybór najkorzystniejszej oferty

81 KBPobierz

4 - Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ustronie Morskie - Informacja z otwarcia ofert - art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

50 KBPobierz

4 - Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ustronie Morskie - SIWZ

110 KBPobierz

4 - Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ustronie Morskie - Ogłoszenie o zamówieniu

0.9 MBPobierz

3 - kompleksowe ubezpieczenie Gminy - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 1 i wyborze oferty najkorzystniejszej cz. 2

40 KBPobierz

3 - kompleksowe ubezpieczenie Gminy - Informacja z otwarcia ofert - art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

22 KBPobierz

3 - kompleksowe ubezpieczenie Gminy - Odpowiedzi na pytania

103 KBPobierz

3 - kompleksowe ubezpieczenie Gminy - załącznik nr 8

147 KBPobierz

3 - kompleksowe ubezpieczenie Gminy - załącznik nr 7 - szkodowość

499 KBPobierz

3 - kompleksowe ubezpieczenie Gminy - SIWZ

570 KBPobierz

3 - kompleksowe ubezpieczenie Gminy - Ogłoszenie o zamówieniu

66 KBPobierz

2 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ustronie Morskie - wybór oferty najkorzystniejszej

77 KBPobierz

2 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ustronie Morskie - Informacja z otwarcia ofert - art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

50 KBPobierz

2 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ustronie Morskie - odpowiedzi na pytania do SIWZ (20.02.2018)

285 KBPobierz

2 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ustronie Morskie - odpowiedzi na pytania do SIWZ (25.01.2018)

122 KBPobierz

2 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ustronie Morskie - załącznik nr 8 - Instrukcja wypełniania JEDZ

1.1 MBPobierz

2 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ustronie Morskie - załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

237 KBPobierz

2 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ustronie Morskie - SIWZ

143 KBPobierz

2 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ustronie Morskie - Ogłoszenie o zamówieniu

132 KBPobierz

1 - kompleksowe ubezpieczenie Gminy - unieważnienie

150 KBPobierz

1 - kompleksowe ubezpieczenie Gminy - ujednolicony SIWZ po udzielonych odp.

613 KBPobierz

1 - kompleksowe ubezpieczenie Gminy - Odpowiedzi na pytania

63 KBPobierz

1 - kompleksowe ubezpieczenie Gminy - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 19.01.2018

54 KBPobierz

1 - kompleksowe ubezpieczenie Gminy - załącznik nr 8 - wykaz pojazdów

147 KBPobierz

1 - kompleksowe ubezpieczenie Gminy - załącznik nr 7 - szkodowość

499 KBPobierz

1 - kompleksowe ubezpieczenie Gminy - SIWZ

568 KBPobierz

1 - kompleksowe ubezpieczenie Gminy - Ogłoszenie o zamówieniu

80 KBPobierz

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018

116 KBPobierz