KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Bilans z wykonania budżetu

207 KBPobierzPodgląd pliku

Bilans jednostki budżetowej

401 KBPobierzPodgląd pliku

Rachunek zysków i strat

253 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie zmian w funduszu

227 KBPobierzPodgląd pliku

Bilans skonsolidowany

257 KBPobierzPodgląd pliku