KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Uchwała

387 KBPobierzPodgląd pliku

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

3.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uwarunkowania

29 MBPobierzPodgląd pliku

Kierunki

30 MBPobierzPodgląd pliku

Układ komunikacyjny

30 MBPobierzPodgląd pliku

Klasyfikacja gruntów

25 MBPobierzPodgląd pliku

Infrastruktura techniczna

34 MBPobierzPodgląd pliku

Elementy krajobrazu

31 MBPobierzPodgląd pliku

Prognoza oddziaływania na środowisko

2.8 MBPobierzPodgląd pliku

Konflikty przestrzenne

27 MBPobierzPodgląd pliku

Obszary i obiekty cenne przyrodniczo

31 MBPobierzPodgląd pliku