KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Uchwała

387 KBPobierz

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

3.0 MBPobierz

Uwarunkowania

29 MBPobierz

Kierunki

30 MBPobierz

Układ komunikacyjny

30 MBPobierz

Klasyfikacja gruntów

25 MBPobierz

Infrastruktura techniczna

34 MBPobierz

Elementy krajobrazu

31 MBPobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko

2.8 MBPobierz

Konflikty przestrzenne

27 MBPobierz

Obszary i obiekty cenne przyrodniczo

31 MBPobierz