KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja skarg, wniosków i petycji:

1.       Hanna Caban – Przewodnicząca

2.       Olga Grajek – Górecka - Wiceprzewodnicząca

3.       Marek Leciaho