KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2.3 MBPobierz

Wybór oferty

276 KBPobierz

Informacja z otwarcia ofert

261 KBPobierz

Oświadczenie - zał. nr 4 do SIWZ (art. 24 ust. 1 pkt 23)

47 KBPobierz

SIWZ

115 KBPobierz

Ogłoszenie

1.0 MBPobierz