KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Skonsolidowany bilans

254 KBPobierzPodgląd pliku

Bilans jednostki

333 KBPobierzPodgląd pliku

Bilans z wykonania budżetu JST

159 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dodatkowa

5.9 MBPobierzPodgląd pliku

Rachunek zysków i strat

224 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie zmian w funduszu

202 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie finansowe - GOPS

819 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie finansowe - GOSiR

789 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie finansowe - Przedszkole

807 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie finansowe - Szkoła

750 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie finansowe - Urząd Gminy

820 KBPobierzPodgląd pliku