KARTY USŁUG

WYBORY

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

INFORMACJE

Typ ogłoszenia: przetarg podlegający Ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Data ogłoszenia: 07.08.2019 r.
Termin składania ofert: 22.08.2019 10:00

Organizator: Gmina Ustronie Morskie
Nr sprawy: ZP.271.4.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ul. Targowa

154 KBPobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Kukinia i ul. Okrzei

1.4 MBPobierz

Wybór oferty

810 KBPobierz

Informacja z otwarcia ofert

394 KBPobierz

Odpowiedzi na pytania - 2019.08.19

559 KBPobierz

Ogłoszenie nr 583634-N-2019

422 KBPobierz

Przedmiar robót - Kukinia

185 KBPobierz

Przedmiar robót - ul. Okrzei

251 KBPobierz

Przedmiar robót - ul. Targowa

273 KBPobierz

SIWZ - Przebudowa dróg na terenie Gminy Ustronie Morskie

87 KBPobierz

Zał. nr 1A - Opis przedmiotu zamówienia - Kukinia

224 KBPobierz

Zał. nr 1B - Opis przedmiotu zamówienia - ul. Okrzei

390 KBPobierz

Zał. nr 1C - Opis przedmiotu zamówienia - ul. Targowa

360 KBPobierz

Zał. nr 2A - dokumentacja projektowa - Kukinia

62 MBPobierz

Zał. nr 2B - dokumentacja projektowa - ul. Okrzei

68 MBPobierz

Zał. nr 2C - Dokumentacja projektowa - ul. Targowa

8.6 MBPobierz

Zał. nr 3A - Specyfikacje techniczne - Kukinia

424 KBPobierz

Zał. nr 3B - Specyfikacje techniczne - ul. Okrzei

600 KBPobierz

Zał. nr 3C - Specyfikacje techniczna - ul. Targowa

355 KBPobierz

Zał. nr 4 - Formularz ofertowy

25 KBPobierz

Zał. nr 5 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

26 KBPobierz

Zał. nr 6 - Oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu

20 KBPobierz

Zał. nr 7 - Projekt umowy

1.0 MBPobierz

Zał. nr 8 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

21 KBPobierz

Zobowiązanie dotyczące podmiotów trzecich

19.2 KBPobierz