KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

 

Komisja Statutowa – komisja doraźna powołana uchwałą V/34/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku

 


Skład komisji:

    

1. Andrzej Staszak – Przewodniczący

2. Marek LeciahoWiceprzewodniczący

3. Denis Tomala

4. Krzysztof Grzywnowicz

5. Mirosław Dziewiałtowicz