KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Obwody i siedziby OKW

85 KBPobierz

Wytyczne OKW

169 KBPobierz

Zgłoszenie kandydatów na członków OKW

679 KBPobierz

Dyżury Urzędnika Wyborczego

192 KBPobierz

Kodeks wyborczy

168 KBPobierz

Miejsca na plakaty

224 KBPobierz

Ogłoszenie i kalendarz wyborczy

485 KBPobierz