KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim

Typ ogłoszenia: przetarg podlegający Ustawie Prawo Zamówień Publicznych

Data ogłoszenia: 16.10.2019 r.

Termin składania ofert: 31.10.2019 10:00

Organizator: Gmina Ustronie Morskie

Nr sprawy: ZP.271.5.2019

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

349 KBPobierz

Informacja z otwarcia ofert

274 KBPobierz

Zapytania i odpowiedzi nr 1 + modyfikacja SIWZ nr 1

3.8 MBPobierz

Plan zagospodarowania (DWG)

1.0 MBPobierz

Plan zagospodarowania w skali 1:500

1.5 MBPobierz

Zakres robót MWiK Kołobrzeg

1.3 MBPobierz

Zał. nr 3 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru - dodatkowe SST

112 KBPobierz

Zał. nr 4 - Projekt organizacji ruchu - opis - wersja aktualna

2.1 MBPobierz

Ogłoszenie

410 KBPobierz

SIWZ

92 KBPobierz

Przedmiar robót

2.5 MBPobierz

Dokumentacja geologiczna

1.0 MBPobierz

Zobowiązanie dotyczące podmiotów trzecich

19.0 KBPobierz

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

459 KBPobierz

Zał. nr 2 - Dokumentacja projektowa

3.8 MBPobierz

Zał. nr 3 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

362 KBPobierz

Zał. nr 4 - Projekt organizacji ruchu - opis - wersja nieaktualna

2.0 MBPobierz

Zał. nr 4 - Projekt organizacji ruchu

55 MBPobierz

Zał. nr 5 - Formularz ofertowy

59 KBPobierz

Zał. nr 6 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

26 KBPobierz

Zał. nr 7 - Oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu

20 KBPobierz

Zał. nr 8 - Projekt umowy

1.0 MBPobierz

Zał. nr 9 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

21 KBPobierz