KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim

Typ ogłoszenia: przetarg podlegający Ustawie Prawo Zamówień Publicznych

Data ogłoszenia: 16.10.2019 r.

Termin składania ofert: 31.10.2019 10:00

Organizator: Gmina Ustronie Morskie

Nr sprawy: ZP.271.5.2019

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

349 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

274 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytania i odpowiedzi nr 1 + modyfikacja SIWZ nr 1

3.8 MBPobierzPodgląd pliku

Plan zagospodarowania (DWG)

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Plan zagospodarowania w skali 1:500

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Zakres robót MWiK Kołobrzeg

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 3 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru - dodatkowe SST

112 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 4 - Projekt organizacji ruchu - opis - wersja aktualna

2.1 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie

410 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

92 KBPobierzPodgląd pliku

Przedmiar robót

2.5 MBPobierzPodgląd pliku

Dokumentacja geologiczna

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zobowiązanie dotyczące podmiotów trzecich

19.0 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

459 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 2 - Dokumentacja projektowa

3.8 MBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 3 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

362 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 4 - Projekt organizacji ruchu - opis - wersja nieaktualna

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 4 - Projekt organizacji ruchu

55 MBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 5 - Formularz ofertowy

59 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 6 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

26 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 7 - Oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu

20 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 8 - Projekt umowy

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 9 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

21 KBPobierzPodgląd pliku