KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Wybór oferty

109 KBPobierz

Informacja o przedłużeniu terminu

172 KBPobierz

Ponowne zaproszenie do złożenia oferty

3.5 MBPobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

168 KBPobierz

Opis przedmiotu zamówienia (docx)

66 KBPobierz

Opis przedmiotu zamówienia (pdf)

299 KBPobierz

Formularz oferty

24 KBPobierz