KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Unieważnienie postępowania

159 KBPobierz

Regulamin przetargu z dnia 29.11.2019

0.9 MBPobierz

Ogłoszenie nowe

853 KBPobierz

Unieważnienie

163 KBPobierz

̶O̶g̶ł̶o̶s̶z̶e̶n̶i̶e̶

527 KBPobierz

Wycena

2.8 MBPobierz

̶R̶e̶g̶u̶l̶a̶m̶i̶n̶ ̶p̶r̶z̶e̶t̶a̶r̶g̶u̶

387 KBPobierz

Formularz ofertowy

34 KBPobierz

Zdjęcia

20 MBPobierz