KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Wynik naboru

213 KBPobierzPodgląd pliku

Ilość złożonych ofert

146 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Autorska koncepcja programowo-organizacyjna

12.5 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna

14.5 KBPobierzPodgląd pliku

Statut GOK

155 KBPobierzPodgląd pliku

Regulamin organizacyjny

12.5 MBPobierzPodgląd pliku

Plan finansowy 2019

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zmiany planu finansowego 2019

2.6 MBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie z planu finansowego 2017

39 MBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie z planu finansowego 2018

21 MBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie z planu finansowego 2019

9.9 MBPobierzPodgląd pliku

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu

16.4 KBPobierzPodgląd pliku