KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej

Typ ogłoszenia: przetarg podlegający Ustawie Prawo Zamówień Publicznych

Data ogłoszenia: 25.11.2019 r.

Termin składania ofert: 03.12.2019 10:00

Organizator: Gmina Ustronie Morskie

Nr sprawy: ZP.271.9.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

256 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

214 KBPobierzPodgląd pliku

Pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego oraz zmiana treści SIWZ

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie

567 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

3.4 MBPobierzPodgląd pliku

Formularz cenowy

44 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

39 KBPobierzPodgląd pliku

Opis przedmiotu zamówienia

38 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

26 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

25 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt umowy

51 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór pełnomocnictwa

29 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie obiektów

33 KBPobierzPodgląd pliku