KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej

Typ ogłoszenia: przetarg podlegający Ustawie Prawo Zamówień Publicznych

Data ogłoszenia: 25.11.2019 r.

Termin składania ofert: 03.12.2019 10:00

Organizator: Gmina Ustronie Morskie

Nr sprawy: ZP.271.9.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

256 KBPobierz

Informacja z otwarcia ofert

214 KBPobierz

Pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego oraz zmiana treści SIWZ

1.3 MBPobierz

Ogłoszenie

567 KBPobierz

SIWZ

3.4 MBPobierz

Formularz cenowy

44 KBPobierz

Formularz ofertowy

39 KBPobierz

Opis przedmiotu zamówienia

38 KBPobierz

Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

26 KBPobierz

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

25 KBPobierz

Projekt umowy

51 KBPobierz

Wzór pełnomocnictwa

29 KBPobierz

Zestawienie obiektów

33 KBPobierz