KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

 

Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: "Przebudowa ul. Ku Słońcu w Ustroniu Morskim oraz drogi w m. Kukinka"

Typ ogłoszenia: przetarg podlegający Ustawie Prawo Zamówień Publicznych

Data ogłoszenia: 30.12.2019 r.

Termin składania ofert: 08.01.2020 10:00

Organizator: Gmina Ustronie Morskie

Nr sprawy: IK.271.10.2019

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

369 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 2

228 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja po otwarciu ofert

316 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie nr 638855-N-2019

145 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

8.4 MBPobierzPodgląd pliku

Wykaz osób - spełnienie kryteriów oceny ofert

13.7 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz osób - spełnienie warunków udziału w postępowaniu

14.0 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz wykonanych usług - spełnienie kryteriów oceny ofert

13.6 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz wykonanych usług - spełnienie warunków udziału w postępowaniu

13.7 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 1A - opis przedmiotu zamówienia

29 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 1B - opis przedmiotu zamówienia

26 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 2 - formularz ofertowy

27 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 3A - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

26 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 3B - oświadczenie dot. warunków udziału w postępowaniu

21 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 4 - wzór umowy

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 5 - oświadczenie dot. grupy kapitałowej

21 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik graficzny do OPZ

692 KBPobierzPodgląd pliku

Zobowiązanie dot. podmiotów trzecich

19.1 KBPobierzPodgląd pliku