KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Data wpływu:22.01.2020
Podmiot wnoszący:Mieszkaniec Gminy Ustronie Morskie
Przedmiot petycji:Sprzedaż nieruchomości

Termin odpowiedzi:

21.05.2020 - termin liczony od dnia zmiany klasyfikacji pisma

Przebieg postępowania:28.01.2020 - poinformowanie mieszkańca o terminie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
28.01.2020 - uzupełnienie wniosku przez mieszkańca
31.01.2020 - rozpatrzenie wniosku jako skargi przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji
19.02.2020 - zawarcie w porządku posiedzenia XVIII sesji Rady Gminy projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, poinformowanie Mieszkańca o terminie posiedzenia komisji
19.02.2020 - informacja od podmiotu wnoszącego o złożeniu skargi na Wojewodę Zachodniopomorskiego do organu nadzoru tj. Ministar Spraw Wewnętrznych i Administracji
21.02.2020 - wniosek mieszkańca o wycofanie z porządku obrad posiedzenia XVIII sesji Rady Gminy Ustronie Morskie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg, informacja od podmiotu wnoszącego dot. klasyfikacji korespondencji (wskazanie, że pismo nie jest skargą, a petycją)