KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Bilans skonsolidowany

817 KBPobierzPodgląd pliku

Bilans jednostki

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Bilans z wykonania budżetu JST

570 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dodatkowa

6.1 MBPobierzPodgląd pliku

Rachunek zysków i strat jednostki

816 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie finansowe - Urząd Gminy

8.7 MBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

717 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dodatkowa - korekta Gmina

6.1 MBPobierzPodgląd pliku

Informacja dodatkowa - korekta UG

6.0 MBPobierzPodgląd pliku