KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

GNP 01 - wypis i wyrys

38 KBPobierz

GNP 01 - 01

44 KBPobierz

GNP 02 - zaświadczenie o przeznaczeniu terenu oraz o obszarach rewitalizacji

38 KBPobierz

GNP 02 - 01

43 KBPobierz

GNP 03 - zgodność użytkowania obiektu

40 KBPobierz

GNP 03 - 01

43 KBPobierz

GNP 04 - decyzja o warunkach zabudowy

171 KBPobierz

GNP 04 - 01

63 KBPobierz

GNP 05 - decyzja o lokalizacji inwestycji

184 KBPobierz

GNP 05 - 01

66 KBPobierz

GNP 06 - przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

241 KBPobierz

GNP 06 - 01

56 KBPobierz

GNP 07 - sporządzenie lub zmiana miejscowego planu

48 KBPobierz

GNP 08 - wniosek do miejscowego planu

39 KBPobierz

GNP 08 - 01

44 KBPobierz

GNP 09 - uwagi do miejscowego planu

40 KBPobierz

GNP 09 - 01

44 KBPobierz

GNP 10 - wniosek do studium uwarunkowań

40 KBPobierz

GNP 10 - 01

44 KBPobierz

GNP 11 - uwagi do studium uwarunkowań

39 KBPobierz

GNP 11 - 01

44 KBPobierz