KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

GNP 01-01 - wypis i wyrys druk

45 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 01-02 - wypis i wyrys karta usług

44 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 02-01 - zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w planie/studium + rewitalizacja - druk

44 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 02-02 - zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w planie/studium - karta usług

44 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 03-01 - zgodność użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem druk

45 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 03-02 - zgodność użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem karta usług

45 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 06-01 - wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy druk

55 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 06-02 - przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy karta usług

50 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 07-01 - wniosek o sporządzenie lub zmiana planu druk

44 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 07-02 - wniosek o sporządzenie lub zmiana planu karta usług

43 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 08 - wniosek do miejscowego planu druk

39 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 09-01 - uwagi do miejscowego projektu planu druk

40 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 09-02 - uwagi do miejscowego projektu planu karta usług

45 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 10-01 - wniosek do studium druk

40 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 10-02 - wniosek do studium karta usług

43 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 11 - uwagi do projektu studium druk

44 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 12-01 - wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

286 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 12-02 - przykład wypełnionego wniosku

276 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 12-03 - materiały instruktażowe

2.5 MBPobierzPodgląd pliku