KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

GNP 01 - wypis i wyrys

38 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 01 - wniosek o wypis i wyrys

44 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 02 - zaświadczenie o przeznaczeniu terenu oraz o obszarach rewitalizacji

38 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 02 - wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu terenu oraz o obszarach rewitalizacji

43 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 03 - zgodność użytkowania obiektu

40 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 03 - wniosek o zgodność użytkowania obiektu

43 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 04 - decyzja o warunkach zabudowy

171 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 04 - wniosek do decyzji o warunkach zabudowy

65 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 05 - decyzja o lokalizacji inwestycji

184 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 05 - wniosek do decyzji o lokalizacji inwestycji

66 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 06 - przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

241 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 06 - wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

56 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 07 - sporządzenie lub zmiana miejscowego planu

48 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 08 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

39 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 08 - wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

44 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 09 - uwagi do miejscowego planu

40 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 09 - wniosek o uwagi do miejscowego planu

44 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 10 - studium uwarunkowań

40 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 10 - wniosek do studium uwarunkowań

44 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 11 - uwagi do studium uwarunkowań

39 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 11 - wniosek do uwaga do studium uwarunkowań

44 KBPobierzPodgląd pliku