KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

GNP 12 - podział nieruchomości

215 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 12 - 01

45 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 13 - wykonanie prawa pierwokupu

39 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 14 - sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

38 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 15 - sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej

44 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 15 - 01

35 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 16 - sprzedaż lokali

44 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 16 - 01

33 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 17 - dzierżawa gruntów na okres do 3 lat

41 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 17 - 01

34 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 18 - dzierżawa gruntów na okres powyżej 3 lat

40 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 18 - 01

34 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 19 - rezygnacja z dzierżawy gruntu

39 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 19 - 01

29 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 20 - przepisanie umowy dzierżawy gruntu

38 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 20 - 01

29 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 21 - przekształcenie prawa użytkowania

44 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 21 - 01

46 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 22 - rozłożenie na raty opłat użytkowania wieczystego

40 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 22 - 01

29 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 23 - bonifikata od opłat za użytkowanie wieczyste

43 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 23 - 01

17.1 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 24 - zawarcie umowy użyczenia

39 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 24 - 01

35 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 25 - nabywanie nieruchomości

42 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 26 - opłata adiacencka

206 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 27 - odszkodowanie za działki wydzielone pod drogi gminne

116 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 27 - 01

30 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 28 - nadanie numeru porządkowego

123 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 28 - 01

36 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 29 - opłata adiacencka

48 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 29 - 01

33 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 30 - poświadczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy

23 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 30 - 01

20 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 31 - bonifikata za przekształcenie użytkowania wieczystego

24 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 31 - 01

16.3 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 32 - zaświadczenie o przekształceniu użytkowania

23 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 32 - 01

12.7 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 32 - 02

12.5 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 33 - potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy stosownie do przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

22 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 33 - 01

16.7 KBPobierzPodgląd pliku

GNP 33 - 02

12.9 KBPobierzPodgląd pliku