KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Nr 162 - udzielenie wotum zaufania Wójtowi

169 KBPobierz

Nr 163 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego 2019

97 KBPobierz

Nr 164 - absolutorium z wykonania budżetu 2019

105 KBPobierz

Nr 165 - Strategia Rozwoju Elektromobilności

2.0 MBPobierz

Nr 166 - zmiany w budżecie

1.8 MBPobierz

Nr 167 - zmiany WPF

756 KBPobierz

Nr 168 - diety radnych

226 KBPobierz

Nr 169 - średnia cena jednostki paliwa

173 KBPobierz

Nr 170 - nieruchomość w dzierżawę

179 KBPobierz

Nr 171 - zmiana MPZP - przedszkole

373 KBPobierz

Nr 172 - zmiana MPZP - Ustronie, Wieniotowo i Gwizd

637 KBPobierz

Nr 173 - zmiana MPZP - Rusowo

385 KBPobierz

Nr 174 - zmiana MPZP - Kukinia

388 KBPobierz

Nr 175 - zmiana MPZP - Kukinia S6

380 KBPobierz

Nr 176 - zmiana MPZP - Gwizd

428 KBPobierz

Nr 177 - nabycie nieruchomości

169 KBPobierz

Nr 178 - terminy podatku od nieruchomości

568 KBPobierz