KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Informacja

23 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz - pomoc de minimis

147 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz - pomoc inna de minimis

504 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja - pomoc de minimis: rolnictwo i rybołówstwo

31 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o łączeniu, przejęci, powstaniu wnioskodawcy

24 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis

21 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie do wniosku o pomoc

191 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis: rolnictwo i rybołówstwo

29 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis

38 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis: rolnictwo i rybołówstwo

44 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie podmiotu prowadzącego działalność

63 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie wnioskodawcy powiązania z innymi przedsiębiorstwami

54 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o stanie majątkowym

85 KBPobierzPodgląd pliku