KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

323 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej

3.3 MBPobierzPodgląd pliku

324 - w sprawie zmian w uchwale wieloletniej prognozy finansowej

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

325 - w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy

253 KBPobierzPodgląd pliku

326 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę

251 KBPobierzPodgląd pliku

327 - w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy

3.1 MBPobierzPodgląd pliku

328 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

329 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy

251 KBPobierzPodgląd pliku

330 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2022

14.2 MBPobierzPodgląd pliku

331 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

332 - w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty

253 KBPobierzPodgląd pliku

333 - w sprawie ustalenia wydatków

2.0 MBPobierzPodgląd pliku