KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Nazwa zadania:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Ustronie Morskie w 2022 r.

Strona prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b3f8b51d-bd82-418e-baa2-e7ac288879a0

Identyfikator postępowania (ID) na "miniPortalu":

b3f8b51d-bd82-418e-baa2-e7ac288879a0

Nr sprawy:

IK.271.3.2022.IKIV

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

452 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

257 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o kwocie jaką zamawiający ma zamiar przeznaczyć na realizację inwestycji

533 KBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania - 02.02.20222 r.

27 KBPobierzPodgląd pliku

Modyfikacja swz - 02.02.20222 r.

24 KBPobierzPodgląd pliku

Modyfikacja swz - aktualna umowa - 02.02.20222 r.

34 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

143 KBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacja warunków zamówienia

77 KBPobierzPodgląd pliku

Opis przedmiotu zamówienia

49 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór formularza oferty

62 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór formularza cenowego

44 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

56 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o aktualności informacji

30 KBPobierzPodgląd pliku

Nieaktualny projekt umowy

35 KBPobierzPodgląd pliku

Tabelaryczne zestawienie obiektów

30 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o ochronie danych osobowych

28 KBPobierzPodgląd pliku