KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Nazwa zadania:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Ustronie Morskie w 2022 r.

Strona prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ace6e2a2-168a-4d04-89fe-1e211e97d444

Identyfikator postępowania (ID) na "miniPortalu":

ace6e2a2-168a-4d04-89fe-1e211e97d444

Nr sprawy:

IK.271.4.2022.IKIV

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

303 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

29 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o kwocie jaką zamawiający ma zamiar przeznaczyć na realizację inwestycji

156 KBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania - 16-02-2022 r.

4.6 MBPobierzPodgląd pliku

Modyfikacja SWZ z dnia 16-02-2022 r.

265 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

144 KBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacja Warunków Zamówienia

73 KBPobierzPodgląd pliku

Opis przedmiotu zamówienia

46 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór formularza oferty

58 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór formularza cenowego

43 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

52 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o aktualności informacji

29 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt umowy - modyfikacja SWZ z dnia 16-02-2022

35 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt umowy - nieaktualny

34 KBPobierzPodgląd pliku

Tabelaryczne zestawienie obiektów

32 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o ochronie danych osobowych

28 KBPobierzPodgląd pliku