KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Nazwa zadania:

Przebudowa i rozbudowa amfiteatru w Ustroniu Morskim

Strona prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/37995e02-d133-4352-8f8f-b14419393e84

Identyfikator postępowania (ID) na "miniPortalu":

37995e02-d133-4352-8f8f-b14419393e84

Nr sprawy:

IK.271.7.2022.IKIV

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

249 KBPobierzPodgląd pliku

INFORMACJA z otwarcia ofert

283 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

179 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

144 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie O ZMIANIE ogłoszenia o zamówieniu z dn. 07.04.2022 r.

38 KBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania z dn. 21.04.2022 r.

3.1 MBPobierzPodgląd pliku

Modyfikacja SWZ z dn. 21.04.2022 r.

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania z dn. 07.04.2022 r.

237 KBPobierzPodgląd pliku

Modyfikacja SWZ z dn. 07.04.2022 r.

295 KBPobierzPodgląd pliku

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 07.04.2022 r.

338 KBPobierzPodgląd pliku

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - NIEAKTUALNA

338 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt umowy z dnia 21-04-2022 r.

315 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt umowy - NIEAKTUALNY

315 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór formularza oferty

284 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

301 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

302 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór oświadczenia o aktualności informacji

276 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór wykazu wykonanych zamówień

306 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór wykazu osób - z dn. 07.04.2022 r.

305 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór wykazu osób - NIEAKTUALNY

305 KBPobierzPodgląd pliku

Opis przedmiotu zamówienia

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Dokumentacja techniczna – budynek kas

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

Dokumentacja techniczna – sanitariaty

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

Dokumentacja techniczna – zaplecze sceny

3.9 MBPobierzPodgląd pliku

Dokumentacja techniczna – inst. elektryczne

4.5 MBPobierzPodgląd pliku

Dokumentacja techniczna – inst. sanitarne

4.4 MBPobierzPodgląd pliku

Dokumentacja techniczna – trybuny, cz.1

22 MBPobierzPodgląd pliku

Dokumentacja techniczna – trybuny, cz. 2

24 MBPobierzPodgląd pliku

Dokumentacja techniczna – zagospodarowanie terenu

17.8 MBPobierzPodgląd pliku

Dokumentacja techniczna – inwentaryzacja obiektu

10.3 MBPobierzPodgląd pliku

Dokumentacja techniczna – inwentaryzacja zieleni 1

17.4 MBPobierzPodgląd pliku

Dokumentacja techniczna – inwentaryzacja zieleni 2

22 MBPobierzPodgląd pliku

Dokumentacja techniczna – inwentaryzacja zieleni 3

19.4 MBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

243 KBPobierzPodgląd pliku

Przedmiar robót

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Informacja o ochronie danych osobowych

28 KBPobierzPodgląd pliku