KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Działając na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. ze zm.) Gmina Ustronie Morskie, jako zamawiający, zamieszcza na swojej stronie Plan Postępowań na rok 2022. Plan postępowań dostępny jest również na platformie https://ezamowienia.gov.pl/  (PLAN POSTĘPOWAŃ 2022).


Aktualizacja z dnia 24.06.2022 r.

42 KBPobierzPodgląd pliku

Aktualizacja z dnia 11.04.2022 r.

41 KBPobierzPodgląd pliku

Aktualizacja z dnia 31.03.2022 r.

41 KBPobierzPodgląd pliku

Plan Postępowań

39 KBPobierzPodgląd pliku