KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

388 - udzielenie wotum zaufania Wójtowi

206 KBPobierzPodgląd pliku

389 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego

156 KBPobierzPodgląd pliku

390 - absolutorium z wykonania budżetu 2021

158 KBPobierzPodgląd pliku

391 - zmiana budżetu

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

392 - zmiana WPF

2.1 MBPobierzPodgląd pliku

393 - ustalenie średniej ceny paliwa

210 KBPobierzPodgląd pliku

394 - MPZP - Ustronie Południe - etap I

2.5 MBPobierzPodgląd pliku

395 - regulamin porządkowy Helios

211 KBPobierzPodgląd pliku

396 - statut GOK

588 KBPobierzPodgląd pliku

397 - zbycie nieruchomości

214 KBPobierzPodgląd pliku