KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Nazwa zadania:

Przebudowa i rozbudowa amfiteatru w Ustroniu Morskim

(zaprojektuj i wybuduj)

Strona prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8a5f66ad-f915-11ec-9a86-f6f4c648a056

Ogłoszenie BZP:

2022/BZP 00234254/01 z dnia 01-07-2022

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-8a5f66ad-f915-11ec-9a86-f6f4c648a056

Nr sprawy:

IK.271.12.2022.IKIV