KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Nazwa zadania:

„Przebudowa dojścia do morza nr 6 – etap III”

Strona prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1842bab6-fdef-11ec-9a86-f6f4c648a056

Ogłoszenie BZP:

2022/BZP 00244803/01 z dnia 7 lipca 2022

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-1842bab6-fdef-11ec-9a86-f6f4c648a056

Nr sprawy:

IK.271.9.2022.IKIV