KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Nr postępowania

IK.271.10.2022.IKIV

NAZWA ZADANIA

Przebudowa drogi gminnej w Rusowie

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-93b13d63-0e67-11ed-8000-d680d39e541a

Strona prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-93b13d63-0e67-11ed-8000-d680d39e541a