KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

 

Nr postępowania

IK.271.15.2022.IKIV

NAZWA ZADANIA

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości należących do systemu gminnego oraz z PSZOKu z terenu Gminy Ustronie Morskie

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-6863ad28-4ec5-11ed-9171-f6b7c7d59353

Strona prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6863ad28-4ec5-11ed-9171-f6b7c7d59353