KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Nr postępowania

IK.271.17.2022.IKIV

NAZWA ZADANIA

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Ustronie Morskie w 2023 r.

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-3b005831-6cb2-11ed-aea3-5a7c432eaced

Strona prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3b005831-6cb2-11ed-aea3-5a7c432eaced