KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

429 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

430 - w sprawie zmian w uchwale wieloletniej prognozy finansowej

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

431 - w sprawie ustalenia warunków oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania pojazdów do celów

210 KBPobierzPodgląd pliku

432 - w sprawie uchwalenia Programu współpracy

551 KBPobierzPodgląd pliku

433 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

434 - w sprawie powołania członka Komisji Publicznej

210 KBPobierzPodgląd pliku

435 - w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 6 czerwca 2022 r.

211 KBPobierzPodgląd pliku

436 - w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 17 maja 2022

213 KBPobierzPodgląd pliku

437 - w sprawie rozpatrzenia skargi

208 KBPobierzPodgląd pliku

438 - w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 14 listopada 2022

208 KBPobierzPodgląd pliku

439 - w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 listopada 2022 r.

211 KBPobierzPodgląd pliku

440 - zmieniająca uchwałę Nr XLIV/325/2021

205 KBPobierzPodgląd pliku

441 - w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2023 roku.

208 KBPobierzPodgląd pliku