KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Nazwa zadania:

„Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Ustroniu Morskim”

Strona prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-44d47417-a082-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Ogłoszenie BZP:

nr 2023/BZP 00068902/01 z dnia 30.01.2023 r.

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-44d47417-a082-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Nr sprawy:

IK.271.2.2023.IKIV

8 - dokumentacja techniczna

122 MBPobierzPodgląd pliku