KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

461 w sprawie zmian w uchwale budżetowej

3.2 MBPobierzPodgląd pliku

462 w sprawie udzielenia pomocy finansowej

215 KBPobierzPodgląd pliku

463 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym

214 KBPobierzPodgląd pliku

464 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie

209 KBPobierzPodgląd pliku

465 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę

212 KBPobierzPodgląd pliku

466 w sprawie zmiany Uchwały

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

467 w sprawie zmiany uchwały podwyższenia kryterium

221 KBPobierzPodgląd pliku

468 w sprawie ustalenia warunków oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów

215 KBPobierzPodgląd pliku

469 w sprawie rozpatrzenia wniosku

208 KBPobierzPodgląd pliku

470 w sprawie rozpatrzenia skargi

214 KBPobierzPodgląd pliku