KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

 

Przewodniczący: Denis Tomala 

Skład komisji:

1.       Andrzej Basarab,

2.       Krzysztof Grzywnowicz,

3.       Stanisław Bęben,

4.       Tomasz Rymaszewski,

5.       Bernadeta Borkowska,

6.       Zenon Wajgert.  

 

Zadania Komisji:

·     projektowanie, uchwalanie i wykonywanie budżetu gminy,

·     uchwalenie i realizacja programów gospodarczych gminy,

·     zagospodarowanie przestrzenne gminy,

·     udział gminy w związkach i porozumieniach komunalnych,

·     opiniowanie projektów uchwał dotyczących wysokości podatków i opłat lokalnych,

·     opiniowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu