KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Komisja Budżetu

 

Skład komisji:

1.       Sylwia Kręglewska - Przewodniczący

2.       Andrzej Basarab,

3.       Stanisław Bęben,

4.       Marek Iwańczyk.

 

Zadania Komisji:

 

a)    udział w pracach związanych z projektowaniem, uchwalaniem i wykonywaniem budżetu gminy,


b)    uchwalenie i realizacja programów gospodarczych gminy,


c)    zagospodarowanie przestrzenne gminy,


d)    udział gminy w związkach i porozumieniach komunalnych mających wpływ na budżet gminy,


e)    opiniowanie projektów uchwał dotyczących wysokości podatków i opłat lokalnych,


f)    opiniowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu.