KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Komisja Budżetu

Komisja budżetu:

1.       Denis Tomala – Przewodniczący

2.       Tomasz Rymaszewski - Wiceprzewodniczący

3.       Krzysztof Grzywnowicz

4.       Krzysztof Psykała

5.       Roman Marciniak

6.       Andrzej Staszak

7.       Marek Leciaho

8.       Olga Grajek - Górecka

 

Zadania Komisji:

a) udział w pracach związanych z projektowaniem, uchwalaniem i wykonywaniem budżetu gminy,

b) uchwalenie i realizacja programów gospodarczych gminy,

c) zagospodarowanie przestrzenne gminy,

d) udział gminy w związkach i porozumieniach komunalnych mających wpływ na budżet gminy,

e) opiniowanie projektów uchwał dotyczących wysokości podatków i opłat lokalnych,

f)  opiniowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu.