KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Komisja Publiczna

 

Skład komisji:

1.       Zofia Majewska - Przewodniczący,

2.       Marzena Molcan,

3.       Roman Żołnierczuk.

 

 

 Zadania Komisji:

a)   sprawy związane z ochroną zdrowia,

b)   opieki społecznej,

c)   kultury,

d)   oświaty,

e)   sportu, turystyki i kultury fizycznej,·

f)   sprawy dotyczące porządku i bezpieczeństwa publicznego.