KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

 

Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

 

Przewodniczący Stanisław Bęben 

Skład komisji:

1.       Marek Iwańczyk,

2.       Piotr Barycki,

3.       Andrzej Basarab,

4.       Roman Żołnierczuk.

 

 Zadania Komisji:

·         ochrona środowiska i przyrody,

·         gospodarka komunalna, w tym budowa infrastruktury technicznej,

·         gospodarka mieszkaniowa.