KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Komisja Rewizyjna

Komisja rewizyjna:

1.       Olga Grajek - Górecka– Przewodniczący

2.       Hanna Caban

3.       Roman Marciniak

4.       Mirosław Dziewiałtowicz

5.       Tomasz Rymaszewski

 

Zadania Komisji:

a) kontrolowanie działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem: legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym,

b) komisja bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.