KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Komisja Rewizyjna

 


Skład komisji:

1.       Marzena Molcan - Przewodniczący,

2.       Zofia Majewska,

3.       Sylwia Kręglewska,

4.       Marek Iwańczyk,

5.       Mirosław Dziewiałtowicz.

 
 Zadania Komisji:

a)    kontrolowanie działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem: legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym,

b)    komisja bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

Sprawozdanie za 2015

192 KBPobierz