KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Komisja Rewizyjna

 


Skład komisji:

    

1. Marek Leciaho – Przewodniczący

2. Barbara Płomińska

3. Roman Marciniak

4. Mirosław Dziewiałtowicz

5. Tomasz Rymaszewski

 

 
 Zadania Komisji:

a)    kontrolowanie działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem: legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym,

b)    komisja bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

Sprawozdanie za 2015

192 KBPobierz