KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Komisja Rolnictwa

 

Komisja Rolnictwa

 

Przewodniczący: Roman Żołnierczuk

Skład komisji:

1.       Piotr Barycki,

2.       Zenon Wajgert 

 

Zadania Komisji:

·         sprawy związane z rozwojem rolnictwa w gminie,

·         budowa infrastruktury technicznej na wsi,

·         opiniowanie projektów uchwał w sprawie wysokości podatku rolnego.