KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Komisja Komunalna

 

Skład komisji:

 

1. Andrzej Staszak – Przewodniczący

2. Jolanta Szymczak

3. Krzysztof Psykała

4. Andrzej Basarab

 

Zadania Komisji:

a)    ochrona środowiska i przyrody,

b)    gospodarka komunalna, w tym budowa infrastruktury technicznej,

c)    gospodarka mieszkaniowa,

d)    sprawy związane z rozwojem rolnictwa w gminie,

e)    budowa infrastruktury technicznej na wsi,

f)    opiniowanie projektów uchwał w sprawie wysokości podatku rolnego.