KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Komisja Komunalna

Komisja komunalna:

1.    Andrzej Staszak – Przewodniczący

2.    Krzysztof Psykała – Wiceprzewodniczący

3.    Jolanta Szymczak

4.    Andrzej Basarab

5.    Anna Sianos

Zadania Komisji:

a) ochrona środowiska i przyrody,

b) gospodarka komunalna, w tym budowa infrastruktury technicznej,

c) gospodarka mieszkaniowa,

d) sprawy związane z rozwojem rolnictwa w gminie,

e) budowa infrastruktury technicznej na wsi,

f) opiniowanie projektów uchwał w sprawie wysokości podatku rolnego.