KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

O nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych

 

Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych

 

 

I.                   Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych w formie podania

 

II.                Opłaty:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006r.)*

 

III.             Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Ustroniu Morskim w godzinach 7.30 – 15.30 pok. Nr 9

 

IV.              Termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni

 

V.                 Jednostka odpowiedzialna:

Referat Budżetu i Finansów UG Ustronie Morskie – pok. Nr 9.

tel. 094 35-14-167

 

VI.              Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie za pośrednictwem Wójta Gminy Ustronie Morskie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie.

 

VII.           Podstawa prawna:

Art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 

 * Opłata skarbowa wynosi 21,00zł.

 

Wniosek.pdf

172 KBPobierzPodgląd pliku