KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Wzory wnioskówDeklaracja - odpady komunalne

88 KBPobierz

Umorzenie podatku

216 KBPobierz

Odroczenie terminu płatności podatku

17.0 KBPobierz

Rozłożenie na raty płatności podatku

120 KBPobierz

W sprawie korekty

17.3 KBPobierz

Odroczenie lub raty opłat niepodatkowych

25 KBPobierz

Umorzenie opłat niepodatkowych

25 KBPobierz

Wydanie zaświadczenia

272 KBPobierz

Oświadczenie o stanie majątkowym

179 KBPobierz

Zwrot podatku akcyzowego za paliwo

871 KBPobierz

Zwrot podatku akcyzowego - informacja

146 KBPobierz