KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

GNP 12 - podział nieruchomości

44 KBPobierz

GNP 12 - 01

38 KBPobierz

GNP 13 - wykonanie prawa pierwokupu

37 KBPobierz

GNP 14 - sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

36 KBPobierz

GNP 15 - sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej

41 KBPobierz

GNP 16 - sprzedaż lokali

43 KBPobierz

GNP 17 - dzierżawa gruntów na okres do 3 lat

41 KBPobierz

GNP 17 - 01

29 KBPobierz

GNP 18 - dzierżawa gruntów na okres powyżej 3 lat

40 KBPobierz

GNP 18 - 01

26 KBPobierz

GNP 19 - rezygnacja z dzierżawy gruntu

39 KBPobierz

GNP 19 - 01

29 KBPobierz

GNP 20 - przepisanie umowy dzierżawy gruntu

38 KBPobierz

GNP 20 - 01

29 KBPobierz

GNP 21 - przekształcenie prawa użytkowania

44 KBPobierz

GNP 21 - 01

46 KBPobierz

GNP 22 - rozłożenie na raty opłat użytkowania wieczystego

40 KBPobierz

GNP 22 - 01

29 KBPobierz

GNP 23 - bonifikata od opłat za użytkowanie wieczyste

43 KBPobierz

GNP 23 - 01

17.1 KBPobierz

GNP 24 - zawarcie umowy użyczenia

39 KBPobierz

GNP 24 - 01

29 KBPobierz

GNP 25 - nabywanie nieruchomości

41 KBPobierz

GNP 26 - opłata adiacencka

43 KBPobierz

GNP 27 - odszkodowanie za działki wydzielone pod drogi gminne

43 KBPobierz

GNP 27 - 01

30 KBPobierz

GNP 28 - nadanie numeru porządkowego

43 KBPobierz

GNP 28 - 01

39 KBPobierz