KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną


I. WYMAGANE  DOKUMENTY  DO  ZAŁATWIENIA  SPRAWY

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.

 

II. OPŁATY

  • za zezwolenie – 82 zł

                        

 

III. MIEJSCE  ZŁOŻENIA  DOKUMENTÓW

    Sekretariat Urzędu – pokój Nr 12 w godzinach: poniedziałek - piątek – 730-1530

 

IV. OSOBY  DO KONTAKTU

Inspektor GOSiR

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

ul. Polna 3, pok. nr 4

Roman Winiecki, Tel. 35-14-194

 

V. TERMIN  I  SPOSÓB  ZAŁATWIENIA

                Do 30 dni

 

 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG Ustronie Morskie w godzinach pracy Urzędu – jak w punkcie I  i  III).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

VII. PODSTAWA PRAWNA

Art.10 ustawy z dnia 21sierpnia1997 o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 1998r w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymanie psa takiej rasy (Dz. U. NR. 159, poz. 1051).

Uwaga! Powyższe przepisy dotyczą psów czystej rasy( tj. posiadających rodowód) następujących ras: Amerykański pit bull terrier, Perro de Presa Mallorquin, Buldog amerykański, Dog argentyński, Perro de Presa Canario, Tosa inu, Rottweiler, Akbash dog, Anatolian karabash, Moskiewski stróżujacy, Owczarek kaukaski

 

 

VIII. UWAGI

1.      Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

2.      W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie UG w  Ustroniu Morskim – pokój Nr 1 w godzinach pracy Urzędu – jak w punkcie I i III.

3.    Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia składa się w terminie 30 dni od nabycia psa.

 


Wniosek - Utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.pdf

52 KBPobierzPodgląd pliku