KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Zamówienia publiczne

Opinia UZP dotycząca elektronicznego podpisywania ofert:

https://www.gov.pl/web/uzp/jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej

Instrukcja złożenia oferty na portalu e-zamówienia:

https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2022/07/Oferty-5.2.1a.pdf

Warsztaty dla wykonawców w formie webinaru:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLoHY2q3ubU-KC3mrr4hqgG69Vgl5X7Q1L