KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

2009r.Konkurs na dofinansowanie sportu kwalifikowanego

77 KBPobierz

34 Sesja Rady Gminy (23.11)

30 KBPobierz

Agent emisji obligacji komunalnych gminy - wynik

25 KBPobierz

33 Sesja Rady Gminy (09.XI)

29 KBPobierz

Nieruchomości podlegające komunalizacji

25 KBPobierz

35 Sesja Rady Gminy (17.XII)

32 KBPobierz

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2010 r.

199 KBPobierz

Agent emisji obligacji komunalnych gminy (8.I)

1.0 MBPobierz

32 Sesja Rady Gminy (15.10.2009)

32 KBPobierz

Nowe stawki opłaty miejscowej

9.0 KBPobierz

Konkurs na wspieranie zadań przeciwdziałania patologiom społecznym

36 KBPobierz

Konkurs dot. Programu zdrowotnego szczepień przeciw wirusowi HPV

29 KBPobierz