KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

2009r.Konkurs na dofinansowanie sportu kwalifikowanego

77 KBPobierzPodgląd pliku

34 Sesja Rady Gminy (23.11)

30 KBPobierzPodgląd pliku

Agent emisji obligacji komunalnych gminy - wynik

25 KBPobierzPodgląd pliku

33 Sesja Rady Gminy (09.XI)

29 KBPobierzPodgląd pliku

Nieruchomości podlegające komunalizacji

25 KBPobierzPodgląd pliku

35 Sesja Rady Gminy (17.XII)

32 KBPobierzPodgląd pliku

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2010 r.

199 KBPobierzPodgląd pliku

Agent emisji obligacji komunalnych gminy (8.I)

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

32 Sesja Rady Gminy (15.10.2009)

32 KBPobierzPodgląd pliku

Nowe stawki opłaty miejscowej

9.0 KBPobierzPodgląd pliku

Konkurs na wspieranie zadań przeciwdziałania patologiom społecznym

36 KBPobierzPodgląd pliku

Konkurs dot. Programu zdrowotnego szczepień przeciw wirusowi HPV

29 KBPobierzPodgląd pliku