KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Wykaz sołectw, sołtysi

1. Ustronie Morskie

- obejmuje miejscowości: Ustronie Morskie, Wieniotowo i Grąbnica

Sołtys – Julian Rosiński

tel. 94 35-14-080

691 876 108

 

2. Sianożęty

- obejmuje miejscowości: Sianożęty, Bagicz i Olszyna

Sołtys – Krzysztof Matuszewski

tel. 94 35-15-170

695 896 549

 

3. Rusowo

- obejmuje miejscowości: Rusowo

Sołtys – Sylwia Pluta

tel. 94 35 15 291

tel. 668 198 584

 

4. Kukinia

- obejmuje miejscowości: Kukinia

Sołtys – Justyna Pryłowska

tel. 94 35-14-091

512 954 470

 

5. Kukinka

- obejmuje miejscowości: Kukinka i Malechowo

Sołtys – Krzysztof Szydłowski

tel. 608 294 653

 

6. Gwizd

- obejmuje miejscowości: Gwizd

Sołtys – Maria Piątek

tel. 515 150 259