KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Wykaz tel. Urzędu

 

Urząd Gminy Ustronie Morskie 

 

ul. Rolna 2

 

78-111 Ustronie Morskie

 


tel. 94/ 35 15 535   fax.   94/ 35 15 940

 

sekretariat@ustronie-morskie.pl

 

 

Wykaz numerów telefonów 

Wyszczególnienie stanowisk
Nr telefonu

Sekretariat

Aneta Sianos

sekretariat@ustronie-morskie.pl

tel.: 94/ 35 15 597

fax: 94/ 35 15 940

WÓJT GMINY

Bernadeta Borkowska

 
94/ 35 15 597

ZASTĘPCA WÓJTA / SEKRETARZ GMINY

Sylwia Halama

 
94/ 35 15 597

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Macek

 
94/ 35 14 185

 

Referat Organizacyjno - Administracyjny

 

Kierownik Referatu

Sylwia Halama

 
94/ 35 15 597

Inspektor ds. kadrowych i  oświaty

Karolina Małkowska / Anna Kowalska

94/ 3514 179

Informatyk

Robert Madejsza

 
94/ 35 14 191

Podinspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i obsługi Rady Gminy

Rada Gminy                 94/ 35 14 192

Ewidencja ludności      94/ 35 14 038

Inspektor ds. komunikacji i informacji publicznej

Robert Lipiński

 
94/ 35 14 189

Podinspektor ds. kancelaryjno-administracyjnych, archiwista zakładowy

Katarzyna Czesmak

94/ 3514 179

 

Referat Budżetu i Finansów

 

Skarbnik Gminy

Elżbieta Macek

 
94/ 35 14 185

Główny Księgowy Urzędu

Izabela Kmiecik vel Kaczmarek

 
94/ 35 14 182

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Marzena Prorok

Katarzyna Kontak

 
94/ 35 14 196

Inspektor ds. księgowości wydatków i rozliczeń inwestycyjnych, kontroli wew. i zarządczej oraz rozliczeń podatku VAT

Daniel Nowaczyk

 
94/ 35 14 182

Podinspektor ds. płac i ZUS

Anna Kowalska

 
94/ 35 14 179

Inspektor ds. księgowości dochodów

Anna Małkowska

 
94/ 35 14 182

Podinspektor ds. rozliczeń bezgotówkowych i majątku gminy

Agata Jędrzejewska

 
94/ 35 14 182

Inspektor ds. windykacji należności

Anna Jakubowska

 
94/ 35 14 167

Samodzielny referent ds. gospodarki odpadami

Dagmara Czerwińska

Katarzyna Niedźwiecka

94/ 35 14 181

 

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

 

Kierownik Referatu

Anna Pietkowska

 
94/ 35 14 190

Inspektor ds. gospodarki lokalowej, drogownictwa i gospodarki komunalnej

Magdalena Karwas

 
94/ 35 14 180

Inspektor ds. inwestycji

Piotr Byczkowiak

 
94/ 35 14 180

Inspektor ds. drogownictwa, ochrony przeciwpożarowej, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Stefan Jagiełowicz

 
94/ 35 14 194

Podinspektor ds. komunalnych i zamówień publicznych, archiwista

Katarzyna Czesmak

 
94/ 35 14 194

 

Referat Promocji i Rozwoju

Kierownik Referatu

Urszula Czachorowska

 
94/ 35 14 189

Podinspektor ds. promocji

Emilia Wróblewska

 
94/ 35 14 189
GMINNE CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ I PROMOCJI

(funkcjonuje w okresie sezonu turystycznego)

 
94/ 35 14 175

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i  Rolnictwa

 

Kierownik Referatu

Ewa Ostrowska

 
94/ 35 14 187

Podinspektor ds. planowania przestrzennego

Monika Rozwód

 
94/ 35 14 187

Inspektor ds. obrotu nieruchomościami

94/ 35 14 188

Inspektor ds. geodezji, gospodarki nieruchomościami

Aleksandra Sołtys

 
94/ 35 14 188

Inspektor ds. ochrony przyrody i środowiska

Kinga Kurkowska

 
94/ 35 14 188

 

Stanowiska Samodzielne

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Honorata Gołębiowska

 

94/ 35 14 038

Radca Prawny                              

Jan Kazimierz Adamczyk                                   Marta Thiele-Staszewska

 

94/ 35 14 166

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obronności

Stefan Jagiełowicz

 
94/ 35 14 186
Inspektor ds. ewidencji. działalności gospodarczej, profilaktyki przeciw alkoholowej i  uzależnień,

Pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Jolanta Waligóra
 
94/ 35 14 178