KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Wykaz tel. Urzędu

 

Urząd Gminy Ustronie Morskie 

 

ul. Rolna 2

 

78-111 Ustronie Morskie

 


tel. 94/ 35 15 535   fax.   94/ 35 15 940

 

sekretariat@ustronie-morskie.pl

 

 

Wykaz numerów telefonów 

Wyszczególnienie stanowisk
Nr telefonu
Sekretariat
Aneta Sianos
sekretariat@ustronie-morskie.pl

tel.: 94/ 35 15 597

fax: 94/ 35 15 940

Biuro podawcze
Sandra Małyszewicz
94/ 35 15 535
WÓJT GMINY
Bernadeta Borkowska
 
94/ 35 15 597
SKARBNIK GMINY
Katarzyna Kruszyńska
 
94/ 35 14 185
SEKRETARZ GMINY
Tomasz Grobla
 
94/ 3515 597

 

Referat Organizacyjno - Administracyjny

 
Kierownik Referatu
Tomasz Grobla
 
94/ 35 15 597
Inspektor ds. kadrowych i  oświaty
Karolina Małkowska
 
94/ 3514 179
Pracownik ds. kancelaryjno - administracyjnych
Dagmara Czerwińska
 
94/ 35 14 038
Informatyk
Robert Madejsza
 
94/ 35 14 191
Podinspektor - pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych i dowodów osobistych
Ewa Oksenfeld
 
94/ 35 14 038
Pracownik ds. obsługi Rady Gminy
94/ 35 14 192

 

Referat Budżetu i Finansów

 
Skarbnik Gminy
Katarzyna Kruszyńska
 
94/ 35 14 185
Główny Księgowy Urzędu
Izabela Kmiecik vel Kaczmarek
 
94/ 35 14 182
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
Marzena Prorok
 
94/ 35 14 196
Inspektor ds. księgowości wydatków i rozliczeń inwestycyjnych
Dorota Szymczak
 
94/ 35 14 182
Podinspektor ds. płac i ZUS
Anna Kowalska
 
94/ 35 14 179
Inspektor ds. księgowości dochodów
Anna Małkowska
 
94/ 35 14 182
Podinspektor ds. rozliczeń bezgotówkowych i majątku gminy
Agata Jędrzejewska
 
94/ 35 14 182
Inspektor ds. windykacji należności
Anna Jakubowska
 
94/ 35 14 167
Inspektor ds. kontroli wew. i zarządczej oraz rozliczeń podatku VAT
Daniel Nowaczyk
94/ 35 14 181
Inspektor ds. gospodarki odpadami

94/ 35 14 181
Pracownik administracyjny
Monika Łada
94/ 35 14 181

 

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

 
Kierownik Referatu
Magdalena Kołosowska
 
94/ 35 14 190
Zastępca Kierownika
Inspektor ds. zamówień publicznych
Adam Kalociński
 
94/ 35 14 180
Inspektor ds. funduszy pomocowych
Piotr Byczkowiak
 
94/ 35 14 180
Inspektor ds. drogownictwa, ochrony przeciwpożarowej, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Stefan Jagiełowicz
 
94/ 35 14 194
Podinspektor ds. komunalnych
Archiwum zakładowe
Katarzyna Czesmak
 
94/ 35 14 194

 

Referat Promocji i Rozwoju

Kierownik Referatu
Urszula Czachorowska
 
94/ 35 14 189
Podinspektor ds. promocji i organizacji imprez
Emilia Wróblewska
 
94/ 35 14 189
GMINNE CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ I PROMOCJI
(funkcjonuje w okresie sezonu turystycznego)
 
94/ 35 14 175

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i  Rolnictwa

 
Kierownik Referatu
Ewa Ostrowska
 
94/ 35 14 187
Podinspektor ds. planowania przestrzennego
Monika Rozwód-Gontek
 
94/ 35 14 187
Inspektor ds. obrotu nieruchomościami
94/ 35 14 188
Inspektor ds. geodezji, gospodarki nieruchomościami
Izabela Markwart
 
94/ 35 14 188
Inspektor ds. ochrony przyrody i środowiska
Kinga Kurkowska
 
94/ 35 14 188

 

Stanowiska Samodzielne

 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Ryszard Słomczewski
 

94/ 35 14 038
Radca Prawny
Agnieszka Jakierowicz / Marta Thiele-Staszewska
 
94/ 35 14 166
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obronności
Bolesław Graczyk
 
94/ 35 14 186
Inspektor ds. ewidencji. działalności gospodarczej, profilaktyki przeciw alkoholowej i  uzależnień,
Pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
Jolanta Waligóra
 
94/ 35 14 178
KLUB „UśMIECH"
94/ 35 15 524